Co dělá černý kouř z výfuku motorky?

Nejprve byste měli vědět, co to výfuk ve skutečnosti je.

Když dojde ke spalování uvnitř spalovací komory, zbývající plyny jsou vyhozeny do výfukového zdvihu. Tyto plyny procházejí tlumičem hluku.

Úspěšný proces spalování závisí na žádném prvku v motoru.

Když mazací olej / voda vstupuje do spalovací komory a spaluje při spalování, obsahují výfukové plyny prvky jako bílé dýmy, které vedou k bílému kouři.

Nyní odpovězte na černý kouř - kdykoli je ve výfukových plynech více uhlíku, změní se na černou. Je to způsobeno špatným spalováním směsi vzduch-palivo. Může dojít k různým důvodům špatného spalování - mezera zapalovací svíčky, časování zapalování. vynechání jiskry v důsledku časování ventilů atd.