Co je technologie „ride by wire“ v motocyklech?

Tato technologie pochází z letadel, kde se totéž nazývá „fly by wire“. Je to pravý opak toho, co to doslova znamená. V letadlech je tah motoru řízen senzorem, který měří pohyb plynové páky v řízení a dále produkuje výkon v motoru.

Při jízdě drátem akcelerátor nebo plyn na pravé ruce nekontrolují těla plynu prostřednictvím kabelu, což je běžné nastavení. Na druhé straně používá snímač, který bere vstup z otáčení škrticí klapky a předává jej do ECU, která dále dává pokyny k hardwaru pro ovládání otevírání těles škrticí klapky. Zatímco pocit v konvenčním nastavení závisí na kabelu, kladkách a mazání, pocit „jízdy po drátu“ silně závisí na hardwaru, senzoru a ECU, které se používají pro stejný účel. Je známo, že základní kola s jízdou po drátu mají trhanou nebo náhlou odezvu na plyn, obvykle v rozsahu nízkých otáček. Někde kolem 1–3K ot / min. Kromě toho obvykle všichni fungují docela dobře.
Výhodou je, že po správném nastavení je pocit a zpětná vazba konstantní, pokud motocykl nenarazí na nehodu nebo není fyzicky poškozen systém. Nevýhodou je, že kvůli elektronice existuje šance na neočekávané chování plynu. I na nejvyšší úrovni motocykly MotoGP ukázaly případy zablokování plynu. Šance na stejné děje při konvenčním nastavení jsou obvykle menší.