Co se stane, když do motocyklového motoru vložíte vodu?

Voda v palivu = kolo neběží. I při použití směsi atomizovaného plynu a vody by došlo k narušení směsi paliva a vzduchu, takže by motor nespálil.

Voda v oleji = narušení viskozity oleje a ochranných vlastností. Některé části mohou oxidovat (rez). Kromě toho, protože motocyklový olej je také spojkovou lázní a mazivem pro převodovku, pravděpodobně byste zničili lamely spojky a po celé převodovce byste dostali oxidační crud.

Voda v chladicí kapalině = normální. Měla by tam být také nějaká „chladicí kapalina“, ale za okamžik bude fungovat čistá voda.

Voda v hydraulických potrubích (spojka, brzda) = tyto části již nebudou fungovat a normální hydraulická kapalina bude silně znečištěná (brzdová kapalina je hydrofilní, což znamená, že se snadno váže s vodou a vlastnosti se mění z většinou inertní hydraulické kapaliny na žíravý nepořádek).

Voda v elektrickém svazku = špinavý výkon, zkraty, koroze.