Co způsobuje únik oleje z klikové skříně vzduchovým filtrem?

Olej neuniká ze vzduchového filtru, spíše by bylo správné, kdybychom jej nazvali z klikové skříně, toto se provádí intenzivně, aby se uvolnil přetlak z klikové skříně kvůli úderu, který umožňuje prosakování výfukových plynů skrz pístní kroužky. nepřetržitě zaplňuje klikovou skříň obrovským množstvím výfukových plynů a pod vysokým tlakem, což se musí uvolňovat někde v atmosféře nebo přímo ve válcích, aby je bylo možné spálit, takže se inženýři rozhodli spálit je přímo ve válcích, protože je odvzdušňují venku budou škodlivé pro atmosféru, takže jsou proplachovány do válců trhu. Tato technologie je známá jako pozitivní ventilace klikové skříně pcv, kde jsou dvě hadice, z nichž jedna je připojena ke vzduchové skříni (za vzduchovým filtrem) a kliková skříň pro přívod čerstvého vzduchu do klikové skříně a nazývá se odvzdušňovací hadice, druhá hadice zvaná pcv je připojena k klikové skříni a vakuum motoru těsně za škrticí klapkou (pohybující se od vzduchového filtru) v případě benzínového motoru