Do jaké míry inspirovala smrt jeho syna Chrisa Roberta Pirsiga k vydání „Zen a umění údržby motocyklů“?

To se nestalo.

Robert Pirsig, hlavní motivátor pro psaní ZAMM byl méně co do činění se smrtí jeho syna Chrise (ke kterému došlo po ZAMM byl zveřejněn v roce 2006 1973–74) a vice co do činění s formulováním důvodů pro dobrý a smysluplný život.

Pirsig psal se značnou vášní, ale snadným jazykem, že je možné překlenout umělou propast dlouhodobé existence v západním myšlení mezi vědou a spiritualitou, rozumem a emocemi, subjektivismem vs. objektivismem a různými formami klasického a romantického porozumění. Společným vláknem v Pirsigově zkoumání a vysvětlování byly „hodnoty“. Celkově se snažil vysvětlit pověstný „duch ve stroji“.

Vzhledem k tomu, že Pirsig zdůvodňoval svůj obraz toho, o čem je dobrý a smysluplný život, není příliš těžké vidět, že součástí jeho inspirace a motivace bylo, aby se jeho nápady otíraly o Chrisa, který se také vydal na tuto cestu se svým otcem ca. 1969 až do Chrisova smrt v roce 1979.