Jak fungují motocyklové kluby?

Jak fungují motocyklové kluby?

Jako mnoho jiných bratrských organizací. Existuje struktura vedení volená členstvím. Mají stanovy a často jsou začleněny kvůli právní ochraně svých log. Mnoho z nich je registrovaných charitativních organizací 501c3. Pořádají schůzky, volně se řídí Robertsovými pravidly pořádání těchto schůzek a zajišťují členství prostřednictvím fundraiserů.

Lidé se stávají členy nejprve na základě pozvání nebo sponzorství. Procházejí několika fázemi, nejprve „hangaround“, poté Prospect nebo Probate nebo dokonce obojí v závislosti na předpisech. Poté, co si osvojili lana a předvedli, že si získali respekt členů, jsou hlasováni jako úplná oprava.

Společným tématem je bratrství.

Většina se připojí k MC, protože si myslí, že to bude zábava a budou si nosit chladnou vestu. Rychle se učí, že je to spousta práce a odhodlání.

Ti, kteří zůstanou na dlouhou dobu, vědí, že to všechno stojí za to.