Jak přidání oleje do paliva v karburátoru ochladí dvoutaktní motor mého motocyklu?

Karburátor vytváří oblast nízkého tlaku v průtokové cestě sání vzduchu a tento nízký tlak má za následek nasávání kapaliny z nádrže karburátoru. Vzduch a kapalina tvoří směs, která jde do válce motoru pro spalování.

Když přidáváte olej do paliva v karburátoru, pomáhá to při snižování teploty dvěma způsoby

1) množství tekutiny nasávané do proudu vzduchu se za stejných provozních podmínek motoru nemění. Nyní místo určitého množství vstupujícího paliva vstupuje téměř stejné množství směsi oleje a paliva.

To znamená, že vstupuje a spaluje se menší množství paliva, což má za následek nižší tvorbu tepla, což by mělo za následek nižší teploty pro inženýry. (Motor navržený pro spalování paliva nebude mít za následek žádné spalování oleje nebo neefektivní spalování oleje, což má za následek nižší produkci tepla)

2) nespálený olej (který bude ve formě jemných kapiček) absorbuje velké množství tepla (protože oleje mají vysokou tepelnou kapacitu). Tyto kapičky jsou vytlačovány z motoru ve výfukovém zdvihu a odvádějí velké množství tepla, což má za následek další nižší teploty motoru.

Snížení teploty motoru tímto způsobem je však docela špatná volba. Přidávání oleje má za následek nadměrné znečištění a je vysoce energeticky neúčinné.