Jaká je nejviditelnější barva při použití lidského oka?

Další odpovědi správně poukazují na vlnovou délku, na kterou je lidská sítnice nejcitlivější. Tím je zajištěn nejjasnější obraz se specifickou intenzitou světla.

Dalším aspektem je ostrost zaostření. Lidské oko zaostřuje různé vlnové délky světla na různé vzdálenosti od čočky, protože indexy lomu optických složek v oku, tj. Rohovky, humorů a čočky, se při různých vlnových délkách liší. To znamená, že obraz vytvořený na sítnici může být ostře zaostřen pouze na jednu vlnovou délku.

Z tohoto důvodu musí být světlo pro maximální viditelnost jednobarevné, tj. Vše na jedné vlnové délce. Otázka si žádá nejviditelnější „barvu“, ale vnímání barvy sítnicí nedokáže rozlišit mezi monochromatickým světlem a světlem, které má sytou barvu, aniž by bylo monochromatické. Optimální spektrální rozložení světla je tedy konkrétnější než specifikace „barvy“.

Optimálním monochromatickým světlem je samozřejmě světlo na vlnové délce určené jinými odpověďmi, proto se zde neopakuje.

Další odpovědi zmiňují pozadí, což je také důležité. Vzhledem k tomu, že optimální světlo je monochromatické, je optimální pozadí spíše černé barvy než jiné barvy, protože jakákoli jiná barva by měla jinou vlnovou délku nebo rozsah vlnových délek, a proto by byla nesprávně zaostřena.