Jaké je nejlepší pojištění motocyklů mezi Geico a Progressive?

Po spolupráci s oběma společnostmi bych se vsadil, že Progressive má lepší produkt pojištění motorek. Jsou největším pojistitelem na trhu - což může buď zvýšit konkurenceschopnost cen na hustých trzích, nebo být nákladné na trzích, které řídce pokrývají.

Část, kde vidím drastickější rozdíl mezi těmito dvěma společnostmi, je v jejich vyřizování škod.

Věřím, že Geico má nejlepší školení, pokud jde o opravy automobilů a odhady v pojišťovacím průmyslu. Jsou dobře informovaní a informovaní o tom, jak odhadnout poškození. Pracují s větší sítí opravárenských zařízení než kterákoli jiná pojišťovna a své dlouhodobé odhadce neustále zdokonalují, aby byli nejlepší v oboru.

Možná by vás zajímalo, kde je problém?

Řekl bych, že zatímco se všechny pojišťovny pokusí během procesu reklamace vyjednat odhady a metody oprav, Progressive je velmi přísný, pokud jde o dodržování doporučení a požadavků výrobce. Pokud Harley říká „rám nelze narovnat“, pak Progressive rám nahradí, zatímco Geico by se mohl pokusit vyjednat opravu nebo najít nějakou formu dříve zdokumentovaného narovnání, která ospravedlní alternativní metodu řešení škody. Věřím, že do určité míry existuje prostor pro oba pohledy, ale motocykly jsou přesné stroje, které musí být správné, nebo prostě nejsou.