Jaké jsou tipy pro první nabíjení nové baterie na motocyklu?

Pokud je zaplavena, ujistěte se, že kapalina pokrývá vrchní část desek a ujistěte se, že je plně nabitá, pokud ne, udržujte ji přes noc a znovu se ujistěte, že kapalina v každé buňce pokrývá horní část vnitřních desek, zajistěte uzávěry a namontujte. Ujistěte se, že konce kabelů a šrouby jsou čisté a pevné.

Pokud jde o AGM nebo gel, ujistěte se, že je baterie plně nabitá a vložte ji.

V obou případech zkontrolujte, zda nabíjecí systém funguje správně.

Pokud lze ke svorkám baterie přistupovat při běžícím kole, po zahřátí a volnoběhu vyzkoušejte napětí na svorkách + a -, 12v kolo se bude při volnoběžných otáčkách pohybovat kolem 12.5V a při otáčení vystřelí na více než 13 nebo 14 V, ale regulátor omezí napětí, pokud není vadný a vaří vaši předchozí baterii, ale to je neobvyklé.

Pokud jste svůj elektrický systém nezapálili obrácením svorek nebo zkratem +, raději zkontrolujte celý nabíjecí systém.