Jaký je arizonský zákon o underlow? Jaké barvy jsou nelegální a často se stane, že by policista někoho zaplatil?

"Arizonský zákon neomezuje dodatečné osvětlení vozidel s autopříslušenstvím, které by zahrnovalo neon pod zářením." Proto je to náš závěr v Arizoně neon pod záře není nelegální, pokud budete postupovat podle těchto omezení:

  • Všechna světla viditelná z přední části vozu by být bílý nebo jantarový
  • Všechna světla viditelná na zadní straně vozu by být rudý
  • Osvětlení SPZ musí být bílé
  • Blikající světla jsou zakázána

Důrazně také doporučujeme vyhnout se modrým a červeným barvám na jakýchkoli světlech aftermarketů, včetně záře pod karoserií, protože tyto barvy se obvykle používají u vozidel záchranné služby.

Abyste zůstali v úplném souladu se zákonem, můžete zvážit použití bílých nebo jantarových světel na přední a přední straně vozu a červených světel na zadních stranách a zadní části vozidla. Ustanovení upravující tyto barvy se týkají jiného osvětlení vozidla, ale mohou být interpretována jako relevantní i pro neon pod zářením.

Neexistují žádné relevantní zákony AZ, které by konkrétně omezovaly nebo zakazovaly instalaci automobilu pod zářením, což znamená, že jeho používání za jízdy považujeme za legální. “

http://www.neonlaws.com/arizona/