Jaký je hlavní rozdíl mezi jízdním kolem a motocyklem?Artboard

Nemohu znát použité hovorové výrazy, kde se nacházíte. V místě, kde žiji, bychom rozlišovali následující:

a, bike: označuje dvoukolový dopravní prostředek, který je poháněn vlastní fyzickou silou jezdce. To se obvykle provádí kruhovým pohybem nohou působících na pedály spojené s klikami, které pohánějí hlavní řetězový kroužek, který zase pohání jedno z kol pomocí spojovacího řetězu.

b. motocykl; označuje také dvoukolový způsob dopravy, ale v tomto případě je energie dodávána pomocí motoru.

Slovo „kolo“ by mohlo odkazovat na jeden z nich v závislosti na kontextu.

Mějte však na paměti, že rozlišování se stírá s konceptem „elektrokola“, ve kterém je síla lidského pedálu rozšířena pomocí malého elektrického motoru. Mopedy se dříve označovaly jako způsoby dopravy na dvou kolech, ve kterých byl motor rozšířen lidskou silou pedálu.

Ne všechna jízdní kola zahrnují hnací ústrojí, jako je to popsané v písmenu a) výše, dřívější verze postrádala řetězový pohon s pedály připevněnými přímo k přednímu kolu pomocí kliky.