Jsou motorkáři Bandidos v Oklahomě špatní lidé?

Bandidos je jen titul kladený na španělského člověka, který se mísí s jinými španělskými lidmi, kteří dělají špatné věci, jako je krást rob ect ect ect, ale ve vší poctivosti to taky klesá každý z nás je dobrý a špatný, takže ne ne všichni Bandidos jsou špatný. Ochranná, milující a loajální rodina se orientovala na lidi, ale vy jste s nimi nebo s některým z blízkých. Dávej si pozor. Věřím, že odpověď Lze říci také o všech životech. Takže bez ohledu na to, co se to taky vaří !!!!

"Je to společnost, kterou držíš"

např. - udržujte špatnou společnost jako lidé, kteří okrádají krást podvádění - je to proto, že se hodí do této kategorie.

A totéž platí pro dobré lidi.