Motorista, který jede rychlostí 31 m / s, projde stojícím autem policisty po 2.5 s, kdy policista pronásleduje a zrychluje s konstantním zrychlením 3.6 m / s ^ 2, kdy policista předjíždí motoristu?

Rychlost M = 31 m / s při 0 s; rychlost P = 0 m / s při 0 s; rychlost P = 3.6 m / s při 3.5 s; čas na cestování =?

vzdálenost ujetá motoristou po čase t je rychlost M * t

ujetá vzdálenost policií po čase t je 1/2 * a * (t + 2.5) ^ 2

vzdálenost motoristy = vzdálenost policie

rychlost M * t = 1/2 * a * (t + 2.5) ^ 2

31 m / s * t = 1/2 * 3.6 m / s ^ 2 * (t + 2.5) ^ 2

31 * t = 1.8 * (t + 2.5) ^ 2

31t = 1.8 * (t ^ 2 + 5t + 6.25)

31t = 1.8 t ^ 2 + 9t + 11.25

0 = 1.8 t ^ 2 + 9t + 11.25 + -31 t

1.8 t ^ 2 - 22t + 11.25 = 0 kvadratická rovnice

t = 11.68746 s kladný kořen

t - 11.69 sekundy je čas vzít policii, aby motoristu předjel