Auto se pohybuje rychlostí 40 m / s. Při sešlápnutí brzdy se zastaví po 20 s. Jaká je vzdálenost mezi vzdáleností ujetou autem před zastavením?

Podle otázky můžeme uzavřít následující -

Počáteční rychlost u = 40 m / s

Konečná rychlost v = 0 (auto se konečně zastaví)

Čas t = 20 sekund

Nyní můžeme vypočítat zpomalení (opak zrychlení)

Jako zrychlení = změna rychlosti (konečná - počáteční) / čas

a = (v - u) / t

= (0-40) / 20

= - 2 m / s (zpomalení)

Teď

S = Ujetá vzdálenost, zatímco došlo ke zpomalení

S = u * t + 1/2 * a * t ^ 2

= 40 * 20 + 1/2 * (-2) * (20) ^ 2

= 800 - 400 XNUMX

= 400 metrů