Motocykl urazí vzdálenost 8.5 km za 15 minut. Jaká je vzdálenost ujetá motocyklem za 1 sekundu?

To nemůžeme říct. Víme jen to, že za 15 minut najelo 8.5 km. Během jakéhokoli časového období 1 sekundy to mohlo být stacionární na semaforech, pomalu se pohybovat v městském provozu nebo cestovat rychlostí - nebo nad - na rychlostní limit na dálnici / dálnici.

Nyní, pokud víte, že kolo cestovalo těchto 15 minut konstantní rychlostí, můžete rozdělit 8.5 km o 15, abyste získali ujetou vzdálenost za minutu, a rozdělit ji o 60, abyste získali ujetou vzdálenost za sekundu. Ale to začíná znít spíše jako domácí úkol ...