Musím po výměně předních brzdových destiček odvzdušnit brzdy?

Pokud vyměníte pouze podložky nebo podložky a rotory, pak technicky ne. Výměna brzdových destiček nesouvisí s odvzdušňovacími brzdami. V této operaci jednoduše zatáhnete pístky / píst třmenu a kapalina bude tlačena zpět k hlavnímu válci. Dokud není hydraulický systém otevřený, není nutné odvzdušňování.

Po výměně destiček bude mít pedál pocit, že je třeba ji odvzdušnit, ale to proto, že jste zatáhli píst třmenu, abyste uvolnili místo pro nové silné destičky. Asi desetinásobné načerpání brzd zatlačí brzdové destičky proti rotorům a pedál se zpevní bez krvácení. Při brzdění netlačte pedál na podlahu. Zastavte asi 3/4 dolů a jen pumpujte na této úrovni, abyste zpevnili pedál.

Nyní, když měníte třmen nebo brzdové potrubí (nebo válec kola atd.), Musíte k tomu otevřít hydraulický systém a musíte odvzdušnit brzdy vzduchu, který se do systému dostal.

Jako vedlejší poznámku můžete prodloužit životnost brzdového systému vypláchnutím nebo částečným propláchnutím brzdového systému každých pár let.

Otázka: Potřebujete při výměně destiček odvzdušnit brzdy?