Proč má pravá noha přednost zastavit na motocyklu?

Pokud vím, není. Mým obvyklým postupem, a myslím, že většiny jezdců, je podřazení na první rychlostní stupeň, zatímco se zastavím s pravou nohou na zadní brzdě a levou nohou dolů, abych podepřel kolo. V tom okamžiku bych mohl přepnout nohy, dát kolo na neutrál nebo cokoli, nebo dát obě nohy dolů.

Pokud se neptáte, proč je zadní brzda vpravo. To je jen konvence, hlavně proto, že vláda USA specifikovala standardní rozvržení ovládání v roce 1975. Protože USA byly v té době významným exportním trhem pro téměř všechny výrobce a výroba kol s více rozvrženími ovládání by byla neúčinná, všichni přešli na současné uspořádání pravá ruční brzda a plyn, levá spojka, pravá nožní brzda a řazení levého nožního převodu.