Proč z mého motocyklu uniká chladicí kapalina z víka přepadové nádrže?

Mám tři návrhy: za prvé, když je motor vychladlý, zkontrolujte uzávěr palivové nádrže, abyste se ujistili, že těsnicí podložka a pružina jsou v prvotřídním stavu. Pokud ne, kupte si nový uzávěr správného tlaku. Pro jistotu bych to stejně vyměnil.

Zadruhé, když je motor stále studený, naplňte chladicí kapalinu na hladinu doporučenou v příručce, nepřekračujte hladinu. Pokud přeplníte, chladicí kapalina se při zahřátí roztáhne, takže musí uniknout zvýšený objem.

Zatřetí zkontrolujte funkci termostatu, pokud motor běží ve zvýšených teplotách, chladicí kapalina se roztáhne více, než by běžela při návrhových teplotách