Bude napájecí kabel USB neustále připojený k baterii motocyklu odebírat dostatek energie, aby zabil baterii?

USB zásuvka je 5V. Váš kabel převádí napětí 12 V baterie na 5 V a spotřebovává energii, když je připojen. Množství energie je však velmi malé. Můžete jej měřit testováním proudu odebíraného běžným multimetrem zapojeným do série na 12 V vodiči. Pokud nejsou připojena žádná zařízení USB, bude odebíraný výkon pravděpodobně tak malý, že při každodenním používání motocyklu nebude problém.

Když je však připojeno zařízení (zejména GPS), spotřeba energie se zvýší. Mobilní telefon pravděpodobně příliš špatně nevybije baterii motocyklu, ale GPS ano. Je snadné zapomenout odpojit GPS a druhý den ráno je baterie tak vybitá, že je třeba ji vyměnit.

Pokud zjistíte, že se vaše olověná baterie vybila přes noc, je velmi důležité OKAMŽITĚ do ní nabít. Sulfatace začíná, jakmile je baterie vybitá a během několika hodin dojde k měřitelnému poškození. Olověné baterie by se neměly nechat vybíjet pod 30%, pokud chcete, aby vydržely.

Alespoň nainstalujte 12V pojistku do kabelu. Když motocykl skladujete, vyjměte pojistku nebo odpojte baterii.

Pravděpodobně se vyplatí nainstalovat 4portovou USB nabíječku. Pravděpodobně budete potřebovat napájení pro více než jedno zařízení USB.