Co dělá sběrná skříňka na výfukovém systému motocyklu?

Na sériovém kole začíná hlučná ztráta a v některých případech umožňuje vyladěná délka hlavice zvýšit výkonové pásmo motorů, u závodního výfukového potrubí vhodně tvarovaný sběrač podporuje více podtlaku aplikovaného na každou spalovací komoru válců a konstantní tok výfukových plynů z motoru, čímž se zvyšuje výkon motoru