Co je míněno ACG v motocyklu?

ACG je generátor střídavého proudu, který se v USA obvykle označuje jako alternátor, nebo se někdy označuje jako stator, když je vnější skříň součástí skříně motoru, takže je třeba provádět údržbu nebo výměnu pouze vnitřních částí systému. Energie z této komponenty je zpracovávána pomocí regulátoru / usměrňovače pro řízení elektrického výkonu a pro převod na stejnosměrný proud používaný motocyklem.