Nabíjí se baterie na motorce automaticky, když jezdíme na kole?

Téměř na každém motocyklu najdete baterii, která slouží k napájení při rozjíždění motocyklu a k vyrovnávání množství elektrické energie. Samotná baterie je nabíjena generátorem poháněným motorem a pokud motor běží, bude skrz baterii protékat proud.

Samotný generátor je umístěn v motoru nebo na něm a na většině motocyklů je samostatný regulátor-usměrňovač jednotka umístěná někde na rámu. Důvodem je to, že téměř všechny motocykly jsou vybaveny třífázovým generátorem střídavého proudu (střídavý proud), zatímco elektrický systém na motocyklu je systém stejnosměrného proudu (stejnosměrný proud). Usměrňovací část uvnitř regulátoru-usměrňovače se stará o převod střídavého proudu na stejnosměrný proud, který baterie potřebuje. Třífázový generátor střídavého proudu se používá tak často, protože je mnohem účinnější a spolehlivější než stejnosměrný generátor. Může produkovat energii pro nabíjení baterie i při volnoběhu motoru. Regulační část regulátoru-usměrňovače slouží k regulaci výstupního napětí (do baterie) na 14.4 Vdc, které je potřeba.