Gepard může z klidu zrychlit na rychlost 27 m / s za 5 s. Jaké je zrychlení geparda v m / s2?

Initial velocity (u) = om / s

Konečná rychlost (v) = 27 m / s

Doba potřebná k dosažení rychlosti je (t) = 5 m / s

Jak víme, v = u + at

Nahraďte výše uvedené hodnoty v dané rovnici

27 = 0 + a (5)

27/5 = a

a = 5.4 m / s ^ 2