Jak jezdit na motocyklu (RE) se zlomeným lankem spojky

Tváří v tvář tomuto problému na cestě do wayanad z Bangalore. Když jsem jel na svém vlastním Benelli, pár přátel si pronajalo klasickou 350ku. Kabel spojky se uvolnil přímo u hraniční kontroly Tamil Nadu uvnitř národního parku Bandipur. Po nějakém pohrávání jsem si uvědomil, že problém waa v zásadě přiměl motorku, aby se pohnula z klidu, protože poté můžete stále dělat řazení bez spojky. Obě kamarády jsme tedy nasadili na motorku a požádali je, aby ji nastavili na neutrál, a pak jsme dva tlačili motorku na 2–10 km / h. Podle pokynů musel jezdec po dosažení určité hybnosti přeřadit na druhou z neutrální polohy. Kolo nastartovalo a kutálelo se. Vzhledem k tomu, že tam téměř nebyl žádný provoz, pokračovali v jízdě takhle s několika potřebnými restarty na dalších lesních kontrolních stanovištích. Takto jsme šli téměř 15 km, než jsme dorazili do nejbližšího města, kde jsme našli náhradní kabel a mechanika.