Jak lze pomocí statistik vypočítat přibližnou maximální rychlost vozidla? Konkrétně s využitím HP, hmotnosti, točivého momentu a otáček.

Zeptal jsi se "Jak lze pomocí statistik vypočítat přibližnou maximální rychlost vozidla? Konkrétně s využitím HP, hmotnosti, točivého momentu a otáček. “

Bereme-li v úvahu pouze aerodynamické ztráty, vzorec je

vmax = {(2 × Pmax.) / (Rho × Cd × A)} ^ (1/3)

Pmax je maximální HP motoru. Pmax by se měla snížit o ztráty při přenosu, pokud je znáte (lze předpokládat 15%)

http://www.superstreetonline.com/how-to/engine/modp-1005-drivetrain-power-loss/ (Ztráta energie hnacího ústrojí - 15% „pravidlo“ - upravený časopis)

Rho je hustota vzduchu (kg / metr ^ 2)

v je Rychlost vozidla (metry / sekundu)

Cd je koeficient odporu

A je čelní průřez Oblast vozidla (metry ^ 2).

Většina těchto věcí je na internetu, takže můžete najít údaje o vaší značce a modelu.

Rychlý odhad najdete v odpovědi Ricka Baartmana.