Jak opravit únik výfukových plynů

Záleží na úniku. Úniky výfukových plynů lze obvykle rozdělit do dvou kategorií: vyfukovaná těsnění a poškozené součásti. Pokud je těsnění vyfukováno, oprava problému je obvykle jen otázkou výměny špatného těsnění. Toto je obecně nejjednodušší a nejlevnější typ úniku výfukových plynů, který lze opravit. Komplikující faktory však mohou zahrnovat těsnění, které je obtížně přístupné, a ránu způsobenou poškozenými přírubami.

Pokud unikají výfukové plyny kvůli poškozeným součástem, musí být součást upevněna. Mohlo by to být stejně jednoduché jako svařování propíchávacího otvoru. Často to ale vyžaduje vyříznutí špatného kusu a přivaření náhradního dílu. Pokud je zde jen zrezivělá nebo fyzicky poškozená část potrubí, výměna je poměrně jednoduchá. Ani tlumič není příliš těžké vyměnit. Pokud je však poškození vážné, může být nutné vyměnit celý systém.