Jaké jsou příznaky úniku výfukových plynů na motocyklu?

Když řadíte dolů a používáte motor k podpoře brzd, ozve se praskavý zvuk, když je chladný vzduch nasáván do horkých výfukových potrubí. Tón praskajícího zvuku může naznačovat, jak blízko jsou netěsnosti k skutečnému sběrnému výfukovému potrubí nebo k samotným výfukovým ventilům. Zkontrolujte připojení 1., tj. Tlumiče výfuku k haed potrubí, hlavové potrubí k výfukovému potrubí. Při podezření na únik výfukových plynů používejte přiměřeně nehořlavý sprej, jako je falešný sprejový mazací prostředek wd40, a uslyšíte změny v poznámkách o výfuku běžícího motoru, které vám pomohou lokalizovat úniky. Udržujte hasicí prostředek blízko nebo pomocníka. Hodně štěstí s tímto problémem.