Jak probíhá proplachování motoru kola v servisních střediscích?

Proplachování se obvykle provádí novým olejem stejného předchozího stupně po částečném úplném vypuštění jímky. Při vypouštění zpočátku vyteká černý olej, poté se postupně vyjasní, což znamená, že jímka je čistá. moderní syntetický olej má detergentní, dispercenční vlastnosti, které vždy udržují čisté součásti motoru a udržují uhlíkový kal v suspenzi v oleji.

PS- Mělo by se to provádět pouze v případě velkého nahromadění kalu uvnitř motoru kvůli poruše vstřikovačů nebo pokud byl použit nestandardní olej, který neodpovídá pokynům, nebo pokud není vozidlo dlouhodobě opravováno přesahující doporučený servisní interval atd.

Velmi doporučuji nepoužívat takový typ proplachovací kapaliny, protože to dlouhodobě ovlivní motor. Tyto kapaliny jsou v zásadě lehké ropné produkty, jako je petrolej, nafta s přísadami, které mají dobré čisticí vlastnosti. Přestože je třeba před použitím produktu konzultovat tvrzení výrobce o pomoci při zlepšování výkonu výrobce motorových kol.