Jak se nazývá olejová čočka kotoučové brzdy u motocyklů, která vám říká hladinu oleje?

Zavolá se schránka nebo kontejner nádrž na brzdovou kapalinu. Ukládá a dodává přebytečnou brzdovou kapalinu podle potřeby, když jsou brzdy zabrzděny.

Pokud hladina oleje klesá, není vyvíjen dostatečný tlak, takže brzdy zeslábnou, zvyšuje se vrstva páky (musíte více stlačit brzdovou páku) a snižuje se ostrost.

Ke kontrole dostatečného množství brzdové kapaliny je k dispozici otvor v ocelovém provedení, takže při osvětlení světlo se ocel odráží a lépe vidíte hladinu.

Otevření se nazývá kontrolní okénko. V dnešní době většina motocyklů dostává toto okno, aby zkontrolovala hladinu motorového oleje, na rozdíl od měrka který byl vybaven víčkem motorového oleje.

Někdy může okno také zobrazovat a plovákový indikátor uvnitř nádrže která se vznáší na úrovni palivové nádrže.