Jak seřídit hydraulickou spojku

Ne, je to velmi jednoduchý systém, protože spojka opotřebovává části přítlačného kotouče, které spojku vypínají, vyčnívají dále. Odpojení spojky trvá stále stejnou cestou, ale jak se opotřebovává, začínáte pokaždé z trochu jiného (vyššího) bodu. Když prsty (páky, které uvolňují přítlačnou desku), vyčnívají dále pokaždé, umožňuje to jen to množství tekutiny zpět do pomocného válce, takže je to ze své podstaty samočinně nastavitelné. Když se na to podíváte, je to vlastně snazší pochopit, než je pro mě to vysvětlit