Jaká je funkce magnetu v motocyklu?

Možná mluvíte o motorech s menším objemem, které mají „magneto zapalování“. S nimi je magnet namontovaný po obvodu setrvačníku namontovaného na klikovém hřídeli. Když se setrvačník otáčí, magnet prochází cívkou drátu a tok pohybujícího se magnetu cívku „saturuje“, indukuje cívkou proud, a proto je cívkou generováno magnetické pole. (Pohyblivé magnetické pole vždy vytváří elektrický proud v jakékoli blízké smyčce drátu nebo v úplném elektrickém obvodu.) Když magnet zmizí, magnetické pole cívky se rychle zhroutí a uvolní svou energii do vedení zapalovací svíčky.