Co se stane, když je solenoid startéru špatný?

Solenoidy se občas zhoršují, i když se jejich konstrukce zlepšila a nedochází k tomu tak často, jak tomu bývalo dříve.

Solenoid je jednoduché zařízení, které používá malý proud k ovládání velkého. Když klíčem ve voze nastartujete motor, spojí řídicí polovinu solenoidu s baterií, což způsobí, že malý proud projde vinutími, která generují magnetické pole. Magnetické pole táhne kovového slimáka dolů, překonává sílu pružiny, která ho tlačí, a uzavírá elektrický kontakt na výkonové straně solenoidu. Uzavřením tohoto kontaktu se připojí startér k baterii, což způsobí, že kontaktem k motoru startéru protéká velký proud, což způsobí, že se zapojí do motoru a otočí jej.

Když se solenoid pokazí, něco se stane, takže při zapnutí klíče není do startéru dostatečný nebo žádný proud. Vnitřní koroze může slimáka zmrazit v jeho „pryč“ poloze. Napájecí kontakty se mohou spálit nebo korodovat, což zvyšuje dostatečný odpor obvodu, aby se startér správně nezapnul nebo aby se neobrátil motor. A to se stane, když se elektromagnet zhorší - motor se nepřevrátí.