Jaký je mono šok v porovnání s odpružením motocyklu s dvojím šokem?

Vzhledem k tomu, kde jsou umístěny, mechanická výhoda dvojitých rázů znamená, že použité úhlové namáhání umožňuje jednodušší a lehčí pružiny a tlumiče. Návrh také vyžaduje menší strukturální integritu v jejich kotevních bodech, než obvykle vyžaduje monoshocking. Pamatujte si, že když byly poprvé představeny otočné ramena, většina rámů motocyklů byla pájena a tažena, nikoli svařována - mnohem méně svařována ze slitiny box-sekce! Jelikož však na obou stranách otočného ramene existují dva rázy, mohou se vyvrátit z rovnováhy a tato nevyváženost má vážný vliv na manipulaci a také na životnost ložisek kola a otočného ramene.

Monoshocking vznikl jako vedlejší účinek lepší metalurgie a vědy o materiálech v automobilovém designu. To umožnilo výkonnější pružiny, lepší tlumiče nárazů, s kratším zdvihem a silnější a lehčí kotevní body - to vše bylo možné zabudovat do kyvného ramene v rámci hmotnostních limitů, které odpovídají konstrukci motocyklu.

V budoucnu bych nebyl překvapen, kdyby další pokroky v metalurgii vedly k širokému přijetí systémů torzních tyčí.