Jaký je účel uzamčení otáček nového motocyklu?

Všechno uvnitř motoru je relativně nové.

Všechny součásti uvnitř motoru jsou právě vyrobeny a smontovány. Musí společně spát, aby získali hladký chod motoru. Každá část je navzájem velmi těsně spojena a musí se uvolnit třením o ostatní.

V novém motoru je tření mezi částmi tak vysoké, aby produkovalo teplo mnohem větší, než je optimální teplota, kterou bude motor pracovat. Příliš mnoho tepla snadno poškodí motor a může také vést k jeho zablokování.

Je třeba vzít v úvahu, že moderní výrobní metody jsou tak přesné, že nepotřebujete záběh nového motoru. Ale opět to nemusí být součásti, které mohou selhat, to jsou pístní kroužky. Musí být správně uloženy, aby během silového zdvihu nevypouštěly žádný tlak mimo spalovací komoru. Konstantní vysoké otáčky rozhodně způsobí poškození kroužků a motor by mohl skončit ztrátou výkonu a spotřebou oleje.

Dlouhý příběh krátký - Nikdy nezůstávejte ve stejných otáčkách a příležitostné výbuchy vysokých otáček budou skvělým procesem.