Je možné přepnout offroadový startovací motor na elektrický startér tlačítkem?

Jakmile se naučíte, jak nastartovat, je to docela snadné. Tajemství je čerstvý vzduch, čistý náboj a čerstvé palivo ve válci. Motory potřebují palivo, vzduch a jiskru. Větší kola mají uvolnění v tlaku, což usnadňuje.

  1. Přepínač zapalování vypnutý nebo zabitý vypnutý (pamatujte na to)
  2. Plyn zapnutý
  3. Spojte se
  4. Uvolnění komprese: zatáhněte za páku, otevřete škrticí klapku (volitelně, záleží na motocyklu, nechcete ji zahlcovat), zatlačte páku startu startu během několika cyklů - získáte tam nový náboj.
  5. Dostaňte motor do tzv. TDC, horní úvrati, kde je píst v horní části válce, připravený k trhání. Dozvíte se, jaké to je. S vydáním komprese může být někdy těžké říci, že je pravděpodobně nejlepší jej uvolnit. Stačí stisknout páčku startování, dokud nebude těžké tlačit, trochu více zatlačit a bude se přetahovat, budete to cítit.
  6. Kritická část: zapalování zapnuté, spínač zabití do polohy chodu, plyn zapnutý, spojka zapnutá (zeptejte se mě, proč to zmiňuji)
  7. Protlačte do TDC
  8. ZADEJTE, ŽE PÁKA KICKSTART s vervou a brio
  9. Tuppeta tuppeta