Je špatné zaparkovat motocykl vedle obrubníku?

Nejen to je NENÍ špatně zaparkovat motocykl paralelně s obrubníkem, na mnoha místech to vyžaduje zákon. Koneckonců, váš motocykl je podle zákona považován za vozidlo. Je proto nutné dodržovat všechny předpisy a řídit se všemi zákony, které musí jakékoli jiné vozidlo dodržovat. Také vás podle zákona opravňuje ke stejným úvahám jako jakékoli jiné vozidlo.

Půjdu waaaaay na končetinu a hádám, že smích, který ti dal zármutek, byl v autě. Mnoho provozovatelů automobilů má nějak dojem, že protože jejich stroje mají dvě další kola, mají nárok na dvakrát tolik silnic než motocyklista.

Je to legrační, ale ještě jsem neslyšel, jak by automobilový operátor platil dvojnásobek daní pro motocyklistu. Mám na mysli, že pokud je jejich dvě kola navíc opravňují k dvakrát většímu počtu silnic, není důvod, aby za údržbu platili dvakrát tolik?

Počkej, počkej! Nech mě hádat; není to tak, že tam zaparkujete, to je ono neviděli tě zaparkoval tam. Pokud jde o to, kdy tě sakra vůbec uvidí? Není to první věc z jejich úst, když sjíždějí motocyklistu dolů (Ale důstojníku, neviděl jsem ho!)? Byl bych rád, kdyby se tento spor u soudu ustál, kdyby sjeli dítě na kole.

Zaparkuj svůj motocykl u chodníku, příteli. Podle zákona máte na to právo.

Těch bláznů jsem se už nasytil natolik, že když mi dají zármutek nad parkováním u chodníku, nad obsazením prostoru benzínovým čerpadlem nebo smontováním mýtného při přechodu přes most, obvykle navrhuji, aby se pokusili stát tělesně povědomý s vlastní osobou. Po ní také často následuje půl kusu cedule.