Jsou postranní vozy pro motocykly v Indii legální?

Vedlejší vůz pro motocykly je nyní zcela zakázán. A to je zakázáno na docela dlouhou dobu, ačkoli Do určité doby by jediný fyzicky napadený dostal povolení pro vedlejší vozy. Nyní je ale i pro ně vyloučen postranní vůz a místo toho je přimějí připojit 2 boční opěrná kola.