Kolik lidí jezdí na motorce?

Otázka: Moje žena a já máme větší motorku a rádi jezdíme. Máme šestileté vnouče, které chce jít spolu. Státní průvodce pro motocykly říká, že byste neměli mít dítě před sebou, ale místo toho za sebou. Neříká, že nemůžete, ale že byste neměli. Rovněž říká, že cestující musí být schopen dosáhnout na nožní pedály. Moje otázka zní, může naše vnouče jezdit (obložené) mezi námi? Cítím, že by to bylo bezpečné, ale je to legální?

Odpověď: Průvodce motocyklem není zákon, je to souhrn a vaše interpretace toho, co říká, může být nesprávná. Nebylo by to legální a nebylo by to bezpečné. Motocykly nejsou určeny pro tři osoby (pokud zde není postranní vozík nebo podobné vozidlo). Tady je část motocyklového zákona týkajícího se cestujících:

MSS 169.974 pododdíl 5 a) Provozovatel motocyklu smí jezdit pouze na stálém a pravidelném sedadle, které je k tomuto účelu připevněno k vozidlu. Na motocyklu nesmí jezdit žádná jiná osoba; kromě toho, že cestující mohou jezdit na stálém a pravidelném sedadle řidiče, pokud je určeno pro dvě osoby, nebo na přídavných sedadlech připevněných k vozidlu za sedadlo řidiče nebo v postranním vozíku připevněném k vozidlu; avšak za předpokladu, že provozovatel motocyklu nesmí přepravovat cestující v počtu přesahujícím konstrukční kapacitu motocyklu nebo postranního vozíku k němu připojeného. Žádný cestující nesmí být přepravován v poloze, která by narušovala bezpečný provoz motocyklu nebo výhled do strany obsluhy.

b) Nikdo nesmí na motocyklu jezdit jako cestující, ledaže by osoba, když sedí obkročmo na sedadle, mohla dosáhnout na stupačky oběma nohama.

c) Žádná osoba, s výjimkou cestujících ve vedlejších vozech nebo řidičů a cestujících na tříkolových motocyklech, nesmí provozovat nebo jezdit na motocyklu, s výjimkou sedění obkročmo na sedadle obráceném dopředu s jednou nohou po obou stranách motocyklu.

Části státních stanov byly použity se svolením Úřadu revizorů stanov. Děkuji za dotaz, doufám, že vám to vyjasní.