Můžeme opravit digitální rychloměr na kole, pokud je mokrý a nefunguje?

Pokud máte co do činění se starým modelem, můžete zkontrolovat, zda je konektor rychloměru jasně připojen k náhlavní soupravě. Tím mám na mysli podívat se na malé kruhy, které jsou na náhlavní soupravě a na držáku náhlavní soupravy, aby se zajistilo, že jsou čisté, protože žádné nečistoty nebudou spojovat oba dohromady.

U novějších modelů nezapomeňte jednotku odložit a nechat ji vyschnout. Asi po jednom dni znovu spusťte. Pokud se jednotka nespustí, mohla by být zastřelena.

Poslední možností je kontaktovat dodavatele a vysvětlit situaci. Nezapomeňte uvést, jak stará je jednotka. Pokud si myslíte, že je po záruce, řekněte to. Mnoho dodavatelů vám může nabídnout hodnotný kredit za jednotku, takže si můžete koupit nejnovější model / stejný model, pokud je jednotka mimo záruku.