Při jízdě mi zemřel motocykl. Poté se točí, ale nepřetočí se. Proč?

Takže to, co vidíte, je „hladovění palivem“ - máte šťávu na natáčení motoru, ale nebude se „chytat“, nebo „Hladovění vzduchem“ - běžíte příliš bohatě a na palivo není dostatek kyslíku spálit a zaplavit motor.

Možné příčiny:

* Nízké / žádné palivo. Pokud má vaše jízda palivový „petcock“, ujistěte se, že nebyla nastavena na Vypnuto, nebo pokud v nádrži nemáte příliš mnoho paliva, nastavte ji na Reserve (normální nastavení „Zapnuto“ nečerpá palivo z dno nádrže).

* Ucpané palivové potrubí / filtr. Pokud vaše kolo dlouho sedělo nebo jste neměli vyčištěnou palivovou nádrž, možná jste do palivového filtru natáhli nečistoty a ucpali je, a je čas filtr vyměnit. Nebo je ucpané palivové potrubí. Tento problém často způsobují stará kola, která sedí.

* Špatné palivové čerpadlo (na kolech, která mají místo palivového potrubí gravitačního přívodu jedno).

* Blokovaný vzduchový filtr / airbox - zkontrolujte, zda nemáte nic (hnízdo krysy, ucpaný filtr) bránící proudění vzduchu. Jízdní kola obvykle běží „štíhle“, takže u novějších kol to není tak běžné.

* Blokovaný / ucpaný výfuk.