Při jízdě na motocyklu a rozdělování / sdílení pruhu na dvou jízdních pruzích jedete po levé nebo pravé straně provozu?

Když jedete na motocyklu a rozdělujete se na dva pruhy, jedete po levé nebo pravé straně provozu?

Ani. Jdete mezi jízdními pruhy, které jdou stejným směrem jako vy.

V USA je rozdělení jízdních pruhů povoleno pouze v Kalifornii. Můžete se rozdělit mezi jakýkoli dva jízdní pruh, který jede stejným směrem, pokud jeden z těchto pruhů není odbočovacím pruhem.

Pokud jste na dvoucestné dvouproudové silnici, není povoleno dělení jízdních pruhů. Nelze rozdělit jízdní pruhy mezi rameno a provoz nebo mezi jízdními pruhy pohybujícími se v opačných směrech.

Utah má také zákon o filtrování jízdních pruhů, kdy motocykl může při zastavení provozu na silnici filtrovat mezi jízdními pruhy stejného směru až k přední části trati na víceproudové vozovce s omezením rychlosti na 45 mph nebo méně.

Sdílení, filtrování a rozdělení pruhu je ve všech ostatních státech USA nezákonné.

Jiné země povolují nebo alespoň nemají sdílení jízdních pruhů. Jděte tam podle zvyku.