Proč jsou paprsky v kole motocyklu uspořádány pod úhlem a ne kolmo k ráfku?

Paprsky motocyklů a kol jsou „napínací“ paprsky, které nejsou ničím jiným než tenkými dráty. Náboje, které na sebe nesou hmotnost motocyklu, visí z horních částí ráfků kol pomocí dvojice paprsků na levé a pravé straně. Výsledkem je, že paprsky jsou pod napětím.

To je opak toho, co se děje u kompresních kol. Tam náboje spočívají na závažích na paprskech připojených ke spodní [části ráfku kola, která je nejblíže k silnici. Paprsky jsou v tlaku.

Napínací kola jsou lehčí.

Dráty v kompresních kolech jsou radiální vzhledem ke středu náboje.

U napínacích kol jsou tangenciální k bubnům náboje. Takové uspořádání umožňuje paprskům přenášet točivý moment z řetězového kola hnacího kola na ráfek kola.