Proč se zadní kolo na kole zvedá při extrémním brzdění?

Než odpovíte na svou otázku, musíte znát některé základní pojmy jako - CG (těžiště), Momentum.

CG- je bod, ve kterém je soustředěna celá váha těla.

Hybnost - produkt hmoty a rychlosti.

Když jezdec pumpuje přední brzdu pevně celou hmotností těla / těžiště těla v přední části, lze dodatečnou hmotnost nebo sílu zvýšit jednoduše zvýšením rychlosti kola. Jak se váha posouvá, přední odpružení se dostane do spodní polohy. Celé vozidlo se snaží čelit reakci, ale kvůli nedostatečné protisíle na vozidlo zadního kola se zvedne.