Co když vložím dynamo do kola motocyklu? Může generovat elektřinu a dodávat ji do baterie motoru?

Podobně jako u automobilů je baterie na motocyklu již nabíjena usměrňovačem / regulátorem připojeným k alternátoru poháněnému motorem.

Přidání dynama situaci nezlepší. Naopak, bude to ještě horší.

Už jste někdy jezdili na kole s dynamem, které pohánělo světla?

Když je kolo v pohybu a zařadíte válec dynama, ztratí kolo rychlost. Abyste udrželi stejnou rychlost, musíte šlapat silněji. Pokud máte volnoběh, při aktivovaném dynamu bude kolo pokračovat na kratší vzdálenost.

Dynamo vyrábí elektřinu pro napájení světel, ale současně zavádí tření. Část kinetické energie nyní využívá dynamo. Cyklista to musí kompenzovat silnějším šlapáním.

Totéž se stane s motocyklem, pokud je ke kolu přidáno dynamo. Bude vyrábět elektřinu, ale motor bude muset tvrději pracovat, aby udržel stejnou rychlost, a tak spálil více paliva. Vzhledem k tomu, že komponenty nejsou ideální, bude docházet ke ztrátám všude. To znamená, že dynamo bude produkovat méně energie, než kolik spotřebuje motor k jeho spuštění.

Motocykl již má nabíjecí systém, který udržuje baterii správně nabitou. Přidáním dynama jen spálíte další palivo.