Dokážete zaparkovat motocykl na chodnících SF, aniž byste dostali lístek?

Problém (a tedy ilegalita) spočívá v tom, že kolo blokuje chodník někomu na vozíku nebo pomocí berlí. Proto lístky. Ale pokud jej zaparkujete tam, kde člověk nemůže chodit (pod arkýřem nebo mezi shrbeními), je to menší problém.

Moje pravidlo týkající se parkování moto na chodnících je, pokud je stojan na kola, zaparkujte vedle stojanu. Jinak zaparkujte diagonálně na ulici, zadním kolem ke chodníku.