Jak ukazovat signály rukou při jízdě na motocyklu v Indii? Měli bychom použít pravou ruku k signalizaci

V dnešní době máme v Indii kamarády směrová světla na každém vozidle.
Ale v případě, že by váš nefungoval správně, můžete signál ukázat ručně. Ale vzhledem k agresivní povaze provozu zde bych nechtěl natáhnout ruku uprostřed něčí cesty, aby tyto signály běžely co nejdříve.

Chcete-li odbočit vpravo, natáhněte pravou ruku a otáčejte dlaní, jako byste se snažili vytvořit vír v kbelíku v koupelně ve směru hodinových ručiček při pohledu shora.
naopak pro levou stranu, jen proti směru hodinových ručiček. Doufám, že jsem komunikoval dostatečně dobře,