Jak vyčistit karburátor motocyklu

Záleží na tom, zda jste na kraji silnice nebo v garáži.
Strana silnice: vypněte kohoutek, vyjměte mísu se sacharidy, OPATRNĚ odstraňte plovák a jehlový ventil. Zkontrolujte, zda pilotní tryska není ucpaná. Zkontrolujte ucpání sedla jehlového ventilu. Pokud jsou na dně mísy kecy, otřete je. Pokud můžete, vezměte si plechovku čističe sacharidů a odstřelte ji do sedla jehlového ventilu, pilotního paprsku a misky.
V garáži:
Karburátor úplně rozeberte a odstraňte všechny gumové části. Přes noc vložte do kbelíku Chem-Dip. Po ranní kávě vyjměte a opláchněte vodou. (Vyhodnoťte několik chemických rukavic. Nechcete Chem-Dip na rukou a během několika sekund zlikviduje gumové rukavice.) Otryskejte tlakovým vzduchem. (Noste obličejový štít. Nechcete ve svých očích ani ten nejředěný Chem-Dip.) Znovu sestavte podle pokynů výrobce.