Jak vyrobit motocykl CDI (výbojové zapalování kondenzátoru) pomocí výkonového MOSFETu

Vysokonapěťový MOSFET může nahradit přerušovací body v tradičním zapalovacím systému Kettering. To je mnohem jednodušší, levnější a spolehlivější než systémy CDI.

Systémy CDI byly vynalezeny tak, aby umožňovaly použití SCR (které po zapnutí nemohou přerušit tok proudu), protože byly v těchto počátcích jediným dostatečně pevným spínacím zařízením s vysokým napětím. Nyní je k dispozici mnoho vysokonapěťových zařízení, která mohou přerušit proud na primární straně zapalovací cívky, takže složitost CDI není zaručena.

SCR v CDI je možné nahradit téměř jakýmkoli přepínacím zařízením, včetně MOSFET. Řízení SCR je pravděpodobně jednodušší.