Jak zjistit, zda jsou špatné pístní kroužky motocyklu

Správné řešení problémů. To by zahrnovalo:

Zkouška komprese s olejem a bez něj.

Zkouška těsnosti.

Pokud však nemáte nástroje, jak to provést, může vám pomoci vizuální kontrola. Pokud vidíte horní část pístu, podívejte se na nahromadění uhlíku. Všechny písty vytvoří vrstvu uhlíku. je-li to dokonce přes horní část pístu, je to dobré znamení.

Avšak píst, který se nahromadil ve středu, a okraje jsou čisté až do 1/2 palce od okraje, toto smět být znamením, že vaše prsteny jsou špatné.

To ukazuje, že kroužky nejsou řádně utěsněny proti stěnám válce. „Vzduch“ pod pístem tlačí kolem prstenů při dolním zdvihu. Vzduch je tlačen kolem kroužků a víří na okraji pístu a udržuje tak prostor čistý.

Ale nechte mechanika zkontrolovat správnou opravu vašeho kola.